Visionen

Visionen för Journey on utgår från de fyra grundpelarna som presenteras nedan.

(R) Återställa värdighet
Genom att mötas i trygga och stöttande miljöer vill vi ge möjlighet till att nya vänskaper. Genom detta vill vi minska utanförskap och ensamhet

(R) Hela relationer
Genom att vi delar livet med varandra  kommer man kunna hjälpa varandra att skapa och utveckla bättre relationer med varandra och våra familjer.

(R) Berika samhället
Genom att vi delar våra förmågor och intressen genom nätverket kan vi koppla ihop människor och deras förmågor. Dessutom vill vi ge fler möjligheter för medlemmarna att blomma ut i sina livssituationer

(R) Möta gud igen

Genom känslighet och rätt ande vill vi genom samtal, stillhet, reflektion och tystnad ge möjlighet till gudsmöten på sätt som passar människor på Autismspektrat.