Cellgrupper

När vi startade Journey On hade vi fem cellgrupper, där människor delade livet med samma medlemmar. Över tid har vi dock varit tvungna att dra ner på den här verksamheten på grund av tidsbrist.

Vi har dock två cellgrupper kvar. Andreas håller i den som möts online för att medlemmar som bor utspridda över världen. Libby håller i en baserad i Reading, Storbritannien som träffas vid behov.

Både Andreas och Libby är kristna men gruppen samlar människor med olika trosuppfattningar. Vi träffas för att dela livet och vi använder olika former av meditation, mantran och spiritualitet för att inspirera oss.