Visionen

Visionen för Journey on utgår från de fyra grundpelarna som presenteras nedan.

(R) Återställa värdighet
Genom att mötas i trygga och stöttande miljöer vill vi ge möjlighet till att nya vänskaper. Genom detta vill vi minska utanförskap och ensamhet

(R) Hela relationer
Genom att vi delar livet med varandra  kommer man kunna hjälpa varandra att skapa och utveckla bättre relationer med varandra och våra familjer, men också kunna skapa nya relationer. Vi är exalterade över att det första bröllopet mellan medlemmar i Journey On sker i Juli 2020.

(R) Berika samhället
Genom att vi delar våra förmågor och intressen genom nätverket kan vi koppla ihop människor och deras förmågor. Dessutom vill vi ge fler möjligheter för medlemmarna att blomma ut i sina livssituationer.

Vi vill också gärna komma till kyrkor och andra gemenskaper för att prata om de utmaningar det innebär att leva med Autismspektrumstörning. Vi vill gärna bli fler grupper. Kontakta gärna oss om detta här.

(R) Möta gud igen

Genom känslighet och rätt ande vill vi genom samtal, stillhet, reflektion och tystnad ge möjlighet till gudsmöten. Vi försöker också använda sätt som passar olika personer med våra diagnoser, att om du träffat en person på spektrat har du träffat just dens version av autism.