Kraften i missionellt entreprenörskap

Startpunkten för Journey on var en kursvecka Libby gick vid Church Mission Society i Oxford, England. Nu har det kommit en vetenskaplig rapport om effekterna som vi och liknande initiativ haft på samhället. Rapporten som är på engelska finns att läsa här:

Vi hoppas att nästa retreat kommer äga rum 2021.

About Andreas Lindholm

Andreas är 29 år gammal och bor i Uppsala. Har erfarenhet av arbete med media, datorer och många andra saker. Läst teologi på Uppsala Universitet med inriktning på Kyrko och Missionsvetenskap. Bok och skivnörd men också musikproducent under namnet Andy Planck. Har praktik på Skatteverket som vaktmästare.